Jugar no és només diversió, també és una estratègia essencial per a l’aprenentatge perquè el joc constitueix una de les principals vies d’adquisició de coneixements i habilitats quan som petits. Per això és tan important envoltar els nens i nenes del màxim d’estímuls possibles, que promoguin la creativitat, la imaginació, l’autonomia, l’exploració i que els ajudin a descobrir tot el que són capaços de fer. A principis del segle xx, el psicòleg Jean Piaget va proposar fomentar una educació respectuosa amb les necessitats de cada alumne i va dir que «els nens i nenes no juguen per aprendre, sinó que aprenen perquè juguen».  

Jugar és un instint bàsic per aprendre. El nostre cervell està programat per aprendre coses noves a través del joc i els més petits es passen el dia jugant o pensant quan podran fer-ho. Amb el joc experimenten, creen, interactuen amb altres persones i assumeixen rols per posar en pràctica coses d’adults. I si tot això ho fan de manera natural, per què no aprofitar-ho per aprendre anglès? Avui en dia, la varietat de jocs disponibles al servei de l’aprenentatge és immensa. Conceptes com la gamificació o l’aprenentatge basat en el joc són cada vegada més populars en entorns educatius, tant en nens i nenes com en adults, i avui volem donar-vos algunes claus per posar-los en pràctica també a casa. 

La importància del joc per aprendre anglès 

Fer servir el joc com un mètode d’aprenentatge és una de les bases de l’educació positiva, que defensa promoure les emocions positives, reconèixer els èxits en lloc dels fracassos i crear un ambient d’optimisme per reforçar l’autoconfiança i la seguretat dels nens i nenes durant el procés d’aprenentatge. En aquesta mateixa línia, la LEGO Fundation, dedicada precisament a promoure el joc en l’educació, ha establert cinc raons per les quals jugar és clau per al desenvolupament durant els primers anys de vida: 

  • Jugar dona significat: a través del joc, els més petits descobreixen el món que els envolta; jugar els ensenya a entendre situacions del seu dia a dia i a posar-hi nom. 
  • Jugar és divertit: el joc està unit al gaudi, a la diversió i a la motivació, tot i que a vegades jugar i perdre també pot ser frustrant i convertir-se en tot un desafiament. 
  • Jugar és motivador: quan juguem, ens sentim connectats amb l’experiència, involucrats i receptius, fet que sens dubte afavoreix l’aprenentatge. 
  • Jugar és interacció: el joc permet als infants interactuar amb la resta, fet que fomenta l’empatia. 
  • Jugar és un repte: el joc i l’aprenentatge no són estàtics. Els nens juguen, practiquen i repeteixen; jugar és un desafiament constant i això facilita que s’interioritzi millor tot el que s’aprèn. 

Des de la nostra pròpia experiència en el camp de l’educació, des de Kids&Us hem comprovat que el joc obre les portes del coneixement. A continuació, us convidem a descobrir què passa quan els petits de casa aprenen jugant. 

Accepten i aprenen dels errors 

El joc lliure convida a prendre decisions pròpies. La por a les repercussions d’una decisió incorrecta es minimitza perquè és un joc. Equivocar-se jugant és una manera natural i desenfadada d’aprendre a enfrontar-se i gestionar situacions complicades. Això els ajuda a augmentar la confiança en ells mateixos i a perdre o disminuir la por a fallar. 

Assimilen millor els conceptes teòrics 

El joc és una de les millors maneres per posar en pràctica tota la teoria apresa perquè el joc converteix l’aprenentatge en una cosa divertida. No és el mateix aprendre anglès amb avorrides fitxes de gramàtica que sent membres actius d’un joc en què nosaltres mateixos marquem les regles i metes. A més, el joc és innat entre els més petits. Juguen per pur plaer, fet que converteix l’experiència en una eina poderosa per desenvolupar habilitats psicomotores, afectives i socials. Les fitxes de gramàtica s’allunyen del món natural dels menuts; en canvi, el joc és el seu entorn natural. 

Els jocs fomenten el desenvolupament cognitiu 

Quan els nens aprenen jugant han de recordar, comprendre i reflexionar sobre el que aprenen per resoldre situacions del joc. Així doncs, amb els jocs estimulem la memòria, la imaginació, la concentració, la creativitat i el raonament lògic. 

Aprendre jugant estimula el desenvolupament afectiu 

El joc estimula la companyonia i el treball en equip. Si els nens i nenes aprenen jugant augmenten l’autocontrol alhora que fomenten les seves habilitats socials, com la resolució de conflictes i les habilitats comunicatives. I no menys important per als tímids… Es perd la vergonya! Com que s’han de respectar les normes del joc, s’afavoreix el respecte pels altres i les regles. 

I, en darrer lloc i més important, el joc els fa feliços! 

Jocs per aprendre anglès 

Hi ha molts jocs i activitats divertides que afavoreixen l’aprenentatge de l’anglès i l’adquisició de bones habilitats comunicatives; al blog ja hem parlat de la importància de l’esport i dels múltiples beneficis del ball en el desenvolupament dels nens i nenes, no només en l’aspecte físic, sinó també en l’emocional i social, fet que sens dubte ajuda també a l’hora d’aprendre anglès. Amb el mètode Natural English de Kids&Us defensem precisament que l’aprenentatge ha de ser natural i espontani. Per fer-ho, ens ajuda comptar amb molts estímuls diferents que van des de les cançons fins a les pel·lícules i els contes, però també són molt interessants els jocs simbòlics i de rol en els quals els més petits han de fer servir l’anglès en situacions que coneixen bé a la seva vida quotidiana. Aquests jocs són grans aliats per a l’assimilació de vocabulari i expressions en anglès d’ús habitual. 

També us animem a descobrir idees de jocs divertits en anglès per als viatges en cotxe i propostes de jocs de taula en anglès per a tota la família. Recordeu el més important: have a lot of fun!