Kids&Us Santa Coloma de Gramenet

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

El nostre mètode: Natural English

Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

Les criatures arriben al món dotades d’un cervell en el qual la majoria de circuits estan desconnectats, entre ells els del llenguatge. Per connectar i activar aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar d’estímuls significatius que potenciïn al màxim les habilitats innates per aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i optimitzar tots els mecanismes que s’activen durant els primers anys de vida per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua.

Les 5 etapes del mètode de Kids&Us

L’aprenentatge de l’anglès amb Kids&Us segueix les 5 etapes pròpies de l’adquisició de la llengüa materna: escoltar, comprendre, parlar i per últim, llegir i escriure. Tot al seu temps i sempre en aquest ordre. La nostra metodologia guia als alumnes pas a pas a mesura que creixen i es desenvolupen utilitzant l’anglès de forma natural i intuitiva.

ESCOLTAR: És evident que el procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans que el nen comenci a parlar. Per això, Kids&Us proposa que els infants comencin a assimilar la nova llengua des del primer any de vida, a través d’una exposició diària a l’idioma.


COMPRENDRE: Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diversos moments i contextos, el nen acaba entenent el significat d’allò que sent. Els pares parlen amb els fills de forma natural, fent servir en la comunicació una gran varietat de paraules, expressions i frases amb diferents temps verbals. Kids&Us reprodueix aquesta situació amb els seus alumnes i els exposa al llenguatge tal com és, mitjançant contextos que podran reconèixer fàcilment.


PARLAR: Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això, després que els nens hagin escoltat i entès, crearem situacions en les quals tinguin l’oportunitat de verbalitzar, en context, allò que han anat aprenent.


LECTOESCRIPTURA: Llegir és una conseqüència natural d’escoltar, entendre i parlar. Començar a aprendre una llengua llegint i escrivint és antinatural. Al mateix temps, escriure és expressar el pensament sobre un paper. Per arribar a aquesta fase del desenvolupament lingüístic, és imprescindible haver superat les etapes anteriors: escoltar, entendre i parlar.

El mètode Kids&Us es dirigeix als alumnes a partir d’un any, quan assisteixen a classe acompanyats per un adult (famílies, esteu tranquil·les perquè veureu tot el que succeeix a la classe), i arriba fins als 18 anys. Quan acaben tots els cursos, els alumnes aconsegueixen unes altes competències lingüístiques que els permeten desenvolupar-se amb comoditat en diferents contextos, tant professionals com personals, i presentar-se a l’examen C2, el màxim del Marc Comú Europeu de Referència, amb totes les garanties.

Una experiència d’aprenentatge única que aposta per la qualitat i el rigor de l’ensenyament de l’anglès.

Els nostres professors

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 1-1.jpg

El nostre professorat ha de superar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell oral i escrit. Com a mínim, exigim un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Per tal d’assegurar una correcta implementació del mètode i, per tant, l’excel·lent qualitat de l’ensenyament, tots els professors Kids&Us han de fer obligatòriament la formació inicial abans de poder impartir classes. Així mateix, tots han de dur a terme les accions de formació continuada i de reciclatge establertes en el pla de formació corporatiu.

L’equip de Qualitat de la Central audita trimestralment el nostre professorat amb l’objectiu de garantir l’òptima implementació del mètode. Les auditories es fan mitjançant un sistema d’enregistrament intern de la companyia que permet visualitzar les sessions a distància. Els auditors que formen part de l’equip de Qualitat són experts en la metodologia Kids&Us i, a través dels informes de les auditories, es dota els professors i professores d’eines de millora perquè la seva feina a l’aula sigui excel·lent. Assegurar la qualitat del nostre ensenyament és, sens dubte, una de les claus perquè els alumnes assoleixin el nivell esperat.

Seguiment individualitzat dels nostres alumnes

El nostre equip de coordinació acadèmica de Kids&Us és el responsable d’assegurar que cada un dels nostres alumnes aconsegueixin els objectius pedagògics del curs.  De forma periòdica, l’equip de coordinació es reuneix amb cada professor evaluant el progrés de cada alumne analitzant tres nivells: aprenentatge, motivació i comportament. Si durant aquestes sessions es detecta algun tipus d’incidència, s’inicia un pla d’acció personalitzat basat en tasques de reforç amb l’alumne, així com tutories amb les famílies amb un sol fi: que el nen o nena arribi a les metes d’aprenentatge del curs que s’està desenvolupant.

Kids&Us ofereix

  • Un mètode propi.
  • Grups reduïts.
  • Accés al mètode fins als 7 anys.
  • Continuïtat fins als 18 anys.
  • Cursos adaptats a cada edat.
  • Sessions dinàmiques 100% en anglès.
  • Exposició diària a l’idioma mitjançant l’audició d’una pista d’àudio.
  • Innovació i millora constants.
  • Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge.
A %d bloguers els agrada això: