Gran notícia per a les famílies de Kids&Us! Cambridge English va validar el mètode Kids&Us i va constatar que els nostres estudiants tenen unes competències en anglès adequades als nivells que els corresponen per edat.

L’any passat prop de mil dels nostres alumnes van avaluar extraoficialment, i per sorpresa, el seu nivell d’anglès amb una prova específica de Cambridge Assessment English (CAU). Els resultats han estat espectaculars: més de la meitat tenia un nivell mig-alt i van destacar especialment en les capacitats de comprensió oral (Listening).

Aquests resultats ens omplen de satisfacció i revaliden la fe que tenim en el nostre mètode. Kids&Us es va posar en contacte amb Cambridge Assessment English per a monitorar els resultats mitjançant les seves proves de nivell MCER online. Es van triar prop de mil estudiants de 26 escoles de Kids&Us repartides per tota la geografia espanyola amb edats compreses entre els 10 i els 16 anys. Les proves es van realitzar sense preparació específica ni avís previ, amb l’objectiu d’assegurar que els estudiants del curs Animal Planet 2 tenen un nivell A2; els de Fairy Tales 2, un nivell B1; i els de Mysteries 2, un nivell B2.

Què són el MCER i Cambridge Assessment English?

El MCER (Marc europeu comú de referència) és un estàndard internacional per a descriure les habilitats en un idioma segons una escala de sis nivells. Aquests nivells anirien des de l’A1 (principiants) fins al C2 (Proficiency). El MCER considera que els alumnes que hagin superat les proves de cada nivell tenen un nivell concret d’habilitats per a entendre un idioma, llegir-lo i parlar-ho.

Cambridge Assessment English és un departament de la Universitat de Cambridge. L’organització va contribuir al desenvolupament del MCER i és un referent per a l’estudi de l’anglès a nivell mundial.

Quin nivell d’anglès tenen les alumnes i alumnes de Kids&Us?

Segons aquests estàndards de nivell, les alumnes i alumnes de Kids&Us que van realitzar les proves havien de tenir les següents habilitats:

ImgFB_1200x1200px_Cambridge_T&T_StudyGrup Animal Planet 2 (10, 11 i 12 anys – nivell A2): poder entendre frases i expressions d’ús freqüent i poder-se comunicar quan fan tasques quotidianes. Ser capaços de descriure amb paraules senzilles les activitats que fan, el seu entorn i el que necessiten.
Grup Fairy Tales 2 (12, 13 i 14 anys – nivell B1): poder entendre les principals situacions en entorns coneguts com l’escola o l’oci. Ser capaços de gestionar diferents situacions en entorns on l’anglès sigui l’idioma parlat, com per exemple en un viatge. Poder escriure textos senzills de temes personals o del seu interès. Poder descriure experiències, somnis, desitjos i argumentar i explicar opinions i plans.
Grup Mysteries 2 (14, 15 i 16 anys – nivell B2): poder entendre les principals idees d’un text complex de temes abstractes o concrets. Poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat amb parlants natius per a fer la comunicació fàcil per totes dues parts. Poder escriure textos sobre diversos conceptes i explicar el seu punt de vista sobre una idea concreta argumentant els avantatges i desavantatges de diverses opcions.

Els resultats, com ja hem comentat, han estat molt satisfactoris. Cambridge English va publicar en el seu informe que el mètode Kids&Us estava donant uns resultats molt sòlids. Més de la meitat dels alumnes presentats van aconseguir els resultats esperats o superaven el nivell en comprensió oral (Listening), escriptura (Writing) i comprensió lectora (Reading).

En aquesta primera col·laboració entre Cambridge English i Kids&Us no es van avaluar els nivells de Speaking (anglès parlat) dels estudiants, però esperem poder-ho fer en un futur pròxim. Aquest nou projecte ens faria especial il·lusió perquè confiem plenament que els resultats tornaran a ser fantàstics.

Moltíssimes felicitats a tots els nostres alumnes per la gran feina realitzada! Estem molt orgullosos del seu progrés i d’estar establint unes bones bases perquè puguin dominar l’anglès en el futur.