A Kids&Us Santa Coloma estem realitzant els Kids Tests durant aquest mes de maig a partir del curs de Ben&Brenda. Aquestes proves tenen el doble objectiu d’acreditar que els alumnes han acabat una determinada etapa (Ben&Brenda, Animal Planet 2, Fairy Tales 2 i Mysteries 2) i també serveixen per analitzar el nivell d’anglès dels nostres alumnes en determinats moments clau de la nostra metodologia.

En aquests tests s’avalua la competència comunicativa en anglès dels nostres alumnes tenint en compte allò que han treballat al llarg del curs. Així doncs, la prova al curs de Ben&Brenda és totalment oral i s’avalua la seva expressió i interacció oral (Speaking). Més endavant, als cursos més avançats com Animal Planet 2, Fairy Tales 2 o Mysteries 2 també se’ls avalua l’expressió oral, però s’inclouen altres aspectes del llenguatge com comprensió auditiva (Listening) i la seva comprensió lectora i gramatical (Reading & Use of English).

Estem segurs que els i les nostres alumnes tindran molts bons resultats en aquests tests!

Kids Test.jpg