A Kids&Us Santa Coloma pensem que és important resoldre els dubtes que els pares i mares ens feu arribar. Així doncs, una de les preguntes més freqüents és si l’anglès que aprenen els vostres fills i filles a Kids&Us interfereix d’alguna manera amb el que els ensenyen a l’escola.

Hem de recalcar que el mètode Kids&Us és complementari a l’escolar. A les escoles se sol treballar una metodologia més tradicional: els grups solen ser més nombrosos, es dóna força importància a les normes gramaticals, es fan memoritzar normes i llistes de vocabulari descontextualitzades i, en general, hi ha poca immersió en la llengua, ja que no es sol utilitzar l’anglès en el 100% del que dura la sessió.

kids&us mètode

El nostre mètode es basa en una immersió lingüística total i un ensenyament global de l’idioma, potenciant l’aprenentatge natural de la llengua. Per això, a més d’oferir classes a grups reduïts, on la interrelació amb el/la professor/a és constant, fomentant així l’expressió i la interacció oral, també oferim continguts adaptats als interessos dels nens i nenes segons les seves diferents edats i cursos.

Així, al llarg de les sessions insistim en què els i les alumnes utilitzin l’anglès al llarg de tota la sessió fent èmfasi en les estructures gramaticals i els continguts de vocabulari per tal que no s’aprenguin de manera aïllada sinó dins d’un context determinat. Per tant, en cap moment es demana als nens i nenes que memoritzin vocabulari, si no que s’expressin mitjançant estructures completes, tal com ho farien en la seva llengua materna.