Kids&Us Santa Coloma de Gramenet

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases legals sorteig Mona de Pasqua amb el Forn Tot Bo – Tostimax.

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Santa Coloma de Gramenet) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del sorteig denominat “Sorteig d’una mona de Pasqua amb el forn Tot Bo – Tostimax” de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Santa Coloma de Gramenet i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Santa Coloma de Gramenet sorteja un únic premi (vegeu l’apartat 7. Premis). Per això, els participants hauran de facilitar les seves dades de contacte a través del codi QR que trobaran al cartell promocional o mitjançant un missatge de text al whatsapp del centre facilitat al cartell promocional. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet recopilarà els noms dels participants que compleixin els requisits i designarà un guanyador de manera aleatòria.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el divendres 19 de març del 2021 al 31 de març del 2021. Els guanyadors s’anunciaran el dimecres 31 de març a través del correu electrònic de la família i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Podrà participar en el concurs tothom que dipositi les seves dades de contacte al formulari forms o a mitjançant WhatsApp notificant el seu desig de participar en el sorteig i compleixi els requisits que s’especifiquen a continuació. I que, segons el criteri de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Facilitar les seves dades de contacte i acceptar la política de privacitat de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet.
  • Tenir fills d’entre 0 i 15 anys.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per notificar la seva participació en el sorteig, es recopilarà el nom dels participants i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automàtica i aleatòria del guanyador. Kids&Us Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Santa Coloma de Gramenet considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renuncia o no respon abans del 05/04/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els participants. El guanyador s’endurà una mona de pasqua del Forn Tot Bo – Tostimax.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi al Forn Tot Bo – Tostimax la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Santa Coloma de Gramenet publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Santa Coloma de Gramenet utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigides per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Santa Coloma de Gramenet amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en aquests. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte amb motiu de facilitat pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercir gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Cartellà, 101, 08031, (Barcelona), o bé en el correu electrònic santa.coloma@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&US es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: