Kids&Us Santa Coloma de Gramenet

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases Legals promoció Sorteig Material Gratis + 50% de descompte per al teu amic de Kids&Us Santa Coloma.

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Santa Coloma) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració de la promo Sorteig Material Gratis + 50% de descompte per al teu amic de Kids&Us Santa Coloma.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Santa Coloma i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Santa Coloma sorteja 5 packs de material gratuït corresponent al curs 2020-21 (valorats en 72€ cadascun) entre les famílies que estan cursant l’actual curs d’anglès en Kids&Us Santa Coloma que recomanin l’escola Kids&Us Santa Coloma als seus amics/coneguts a través de les xarxes socials Facebook e instagram, i sempre que aquests últims es matriculin de nou al centre per al curs 2020-2021. En el cas de les famílies que ja hagin abonat l’import de material, Kids&Us Santa Coloma descomptarà l’import corresponent, en aquest cas 72€ de la mensualitat del mes de novembre i en el cas que fos inferior la quota al cost del material sortejat, l’import pendent es descomptarà al desembre. Les noves matrícules sorgides d’aquesta recomanació obtindran automàticament un 50% de descompte en la seva matrícula per al curs 2020-2021.

La mecànica d’aquesta promoció és basa en que els participants que son famílies que formant part de Kids&Us Santa Coloma hauran de:

  1. Tenir un dels seus fills matriculats en el curs 20-21 a Kids&Us Santa Coloma de Gramenet.
  2. Ser seguidor d’una de les nostres xarxes socials sigui Facebook o Instagram de Kids&Us Santa Coloma,
  3. Donar m’agrada a la publicació de l’Instagram o Facebook de Kids&Us Santa Coloma referent a aquesta promoció.
  4. Etiquetar un o més progenitors d’un infant d’entre 1 i 8 anys.

Un cop passat el període de desenvolupament del sorteig l’equip de Kids&Us Santa Coloma determinarà quins participants han etiquetat una família que finalment s’hagi matriculat al centre per al curs 2020-21 i d’entre ells extraurà de manera aleatòria mitjançant un sistema automàtic i aleatori els noms de 5 d’aquests participants determinant així els guanyadors.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà 29 de setembre del 2020 i durarà fins el dia 11 d’octubre del 2020 a les 19:30h. Els guanyadors s’anunciaran el dimarts 13 d’octubre a través del correu electrònic de la família i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present sorteig persones que compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Ser major d’edat.
  • Tenir fills/es menors de 8 anys.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per etiquetar coneguts als comentaris de la publicació d’instagram, això és el 11/10/20, aquests es recopilaran i l’equip de Kids&Us Santa Coloma extraurà de manera aleatòria 5 dels noms determinant així els guanyadors. Kids&Us Santa Coloma es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Santa Coloma considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 16/10/2020 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà 5 guanyadors, sempre i quan s’hagin produït matrícules noves al centre Kids&Us Santa Coloma arrel de la seva participació al sorteig.

Les famílies guanyadores dels 5 materials corresponent a un fill i que estan inscrites al curs 2020-21 de Kids&US Santa Coloma per tant que ja hagin abonat l’import de material, Kids&Us Santa Coloma descomptarà l’import corresponent, en aquest cas 72€ de la mensualitat del mes de novembre i en el cas que fos inferior la quota al cost del material sortejat, l’import pendent es descomptarà al desembre. Les noves matrícules sorgides d’aquesta recomanació obtindran automàticament un 50% de descompte en la seva matrícula per al curs 2020-2021

Kids&Us Santa Coloma publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Santa Coloma utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Santa Coloma amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Cartellà, 101, 08031, (Barcelona), o bé en el correu electrònic santa.coloma@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: