Kids&Us Santa Coloma de Gramenet

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases legals – Concurs Carnestoltes 2021

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Santa Coloma) amb domicili social al C/Cartellà, 101, 08031 BARCELONA (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Concurs Carnestoltes 2021” de Kids&Us Santa Coloma de Gramanet.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us  Santa Coloma i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Santa Coloma sorteja un únic premi (vegeu l’apartat 6. Premis). Per això, els alumnes del centre hauran de respondre al total de 5 preguntes que es plantejaran a les publicacions d’instagram al llarg de la setmana del 7 al 12 de febrer Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Santa Coloma valorarà l’adequació de les respostes i d’entre aquells participants que hagin encertat, es designarà un guanyador de manera aleatoria.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el diumenge 7 de Febrer del 2021 al 12 de Febrer del 2021. Els guanyadors s’anunciaran el dimarts 16 de Febrer a través del correu electrònic de la familia i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present concurs els nens i nenes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Santa Coloma i responguin a les publicacions d’instagram amb la compta d’un dels seus familiars. I que, segons el criteri de Kids&Us Santa Coloma, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

  • Ser alumne de Kids&Us Santa Coloma
  • Respondre a les 5 preguntes que es formularan al llarg de la setmana, no és necessari encertar-les totes per poder participar.
  • Cada participant podrá comentar amb un màxim de dues comptes d’Instagram.
  • Seguir el compte @kidsandussantacoloma a Instagram.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per respondre a les publicacions a instagram, això és el 12/02/21 a les 15:30, aquests comentaris es recolliran i es procedirà a gestionar amb una plataforma digital, la selecció automática i aleatoria del guanyador.  Kids&Us Santa Coloma es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Santa Coloma considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del 19/02/2021 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà un guanyador, d’entre tots els alumnes del centre. El guanyador podrá triar entre dos libres de l’Editorial Kids&Us

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Santa Coloma publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Santa Coloma utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Santa Coloma amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL, al carrer Cartellà, 101, 08031, (Barcelona), o bé en el correu electrònic santa.coloma@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació o devolució de la carabassa.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

%d bloggers like this: