Kids&Us Santa Coloma de Gramenet

Escola d'anglès per nens a partir d'1 any

Bases Legals “Challenge Selfies Gymkhana”

1. Companyia organitzadora

GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL (en endavant Kids&Us Santa Coloma) amb domicili social al C/Irlanda 38-40, Santa Coloma de Gramenet, 08921 (Catalunya) per mitjà de les presents bases, anuncia i es fa responsable de la celebració del concurs denominat “Selfies Gymkhana 2020” de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet.

2. Desvinculació pel que fa a Facebook, WordPress i Instagram

Ni Facebook ni WordPress ni Instagram patrocinen, avalen ni s’administren de manera aquesta promoció, ni estan associats a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i WordPress i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’empresa Kids&Us Santa Coloma de Gramenet i no a Facebook, WordPress ni Instagram.

3. Objecte i mecànica del concurs

Kids&Us Santa Coloma de Gramenet sorteja un premi (vegeu l’apartat 7. Premis). Per això, els alumnes dels nivels de Ben&Brenda, T&T i Active learning hauran de fer-nos arribar mínim 6 de les 12 selfies que li hem proposat. Un cop passat el període de desenvolupament del concurs, l’equip de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet escollirà aquell que més selfies ens enviï i aquelles que siguin més divertides, nominant així tres guanyadors.

4. Durada i àmbit territorial del concurs

El període de desenvolupament del concurs començarà el dimecres 9  de desembre del 2020 al 21 de desembre del 2020. Els guanyadors s’anunciaran el dimecres 23 de desembre a través del correu electrònic de la familia i les nostres xarxes socials.

5. Requisits per a participar

Únicament podran participar en el present concurs els alumnes que estiguin matriculats en el centre Kids&Us Santa Coloma de Gramenet dels nivels de Ben&Brenda T&T i Active Learning i ens facin arribar mínim 6 de les 12 selfies que li hem proposat. I que, segons el criteri de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet, compleixin amb totes i cadascuna de les condicions establertes en el present document, entre les que se citen amb caràcter enunciatiu:

· Ser alumne de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet als nivels de Ben&Brenda, T&T o Active Learning.

· Fer-nos arribar al nostre compte d’Instagram (@kidsandussantacoloma) o al nostre correu electrònic santa.coloma@kidsandus.es mínim 6 de les 12 selfies que li hem proposat.

· Cada participant podrà participar una vegada com màxim. No podran participar en el concurs els selfies fora del termini establert.

6. Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Un cop acabat el termini per enviar els selfies al centre, això és el 21/12/20, aquestes selfies es recolliran i es procedirà a valorar amb l’equip de Kids&Us Santa Coloma de Gramenet les més divertides. Kids&Us Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret de seleccionar un guanyador alternatiu en el cas que consideri que algun participant ha incomplert les regles o algun terme o condició o ha actuat d’una manera que Kids&Us Santa Coloma de Gramenet considera inapropiada, il·lícita o ofensiva. Així mateix, si el guanyador renúncia o no respon abans del

23/12/2020 s’assignarà un nou guanyador de la mateixa manera. No s’acceptarà cap reclamació relativa al sorteig per part dels participants.

7. Premis

En total hi haurà tres guanyadors, d’entre tots els alumnes del centre dels nivels de Ben&Brenda, T&T i Active Laerning. El premi serà tres targetes de 30€ per subscriure a HBO.

Els guanyadors podran passar a recollir el seu premi pel mateix centre la mateixa setmana en què hagi estat nomenat guanyador. Kids&Us Santa Coloma de Gramenet publicarà el nom i fotografia del guanyador/a, en cas d’aquest/a autoritzi la seva imatge.

8. Protecció de dades

Kids&Us Santa Coloma de Gramenet utilitzarà les dades personals dels participants per tal de gestionar el concurs. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa. L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a Kids&Us Santa Coloma de Gramenet amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. En tot cas, inscrivint-se en el concurs, els participants autoritzen a KIDS&US a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos. Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb les seves dades personals dirigint-se a GRUP MAPUCANA & ASSOCIATS SL amb domicili social al C/Irlanda 38-40, Santa Coloma de Gramenet, 08921 (Catalunya) o bé en el correu electrònic santa.coloma@kidsandus.es

9. Acceptació tàcita de les Bases

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. KIDS&US es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, així com modificar qualsevol de les condicions establertes, sempre que es comuniquin a aquests degudament, sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació per ells. Així mateix KIDS&Us es reserva el dret de posposar o cancel·lar amb la seva única discreció el concurs comunicant d’igual forma als participants sense que hi hagi cap dret per als participants o la persona que els autoritzi a reclamar cap mena de compensació.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents bases es regulen per la legislació espanyola i pel coneixement de qualsevol mena de litigi que pogués plantejar-se pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant KIDS&US com els participants en aquest concurs, se sotmeten expressament a la jurisdicció espanyola ja la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els correspongui.

A %d bloguers els agrada això: